Οικογενειακά Προβλήματα

οικογενειακά προβλήματα

Το γραφείο Ντετέκτιβ Πελεκάσης Νίκος και Συνεργάτες αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που αφορούν τα οικογενειακά προβλήματα.

Τα θέματα που μπορεί να απασχολούν μία οικογένεια είναι μεγάλης σπουδαιότητας και χρήζουν ταχείας αντιμετώπισης. Η συζυγική απιστία. Τα προβλήματα με ανήλικα τέκνα μεταξύ των οποίων η παραβατικότητα, η χρήση ουσιών ή και η αλόγιστη χρήση των ηλεκτρονικών και έξυπνων συσκευών. Εκτός των παραπάνω  ελέγχονται επίσης και  οι αιτίες εκδηλώσεως αντικοινωνικών και επιθετικών συμπεριφορών.

Ακόμη στο φάσμα των οικογενειακών προβλημάτων εντάσσονται και ποικίλα θέματα κληρονομικής φύσεως. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επιτυχή διεκπεραίωση αυτών, όπως και την ανεύρεση χαμένων συγγενικών προσώπων κ.α..

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών δίνει άμεση και αποτελεσματική λύση στα οικογενειακά προβλήματα που μαστίζουν τις οικογενειακές σας σχέσεις. Όλες οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται κάτω από απόλυτη εχεμύθεια, διασφαλίζοντας έτσι ότι η διαδικασία δε θα γίνει αντιληπτή στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να σε ρήξη μεταξύ των μελών της.

Σταδιοδρομώντας στο χώρο των ιδιωτικών ερευνώ τριάντα και πλέον έτη εγγυούμαστε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Όπως επίσης την άμεση και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών μας.
Στόχος μας η αριστεία και η απόλυτη επιτυχία της υποθέσεώς σας. Η πολυετής εμπειρίας μας και το εκτεταμένο και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξειδικευόμαστε στα οικογενειακά προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε με την άκρα προσοχή,  σεβασμό αλλά και εχεμύθεια.

Πρόσφατα δε, η εταιρεία μας έλαβε πιστοποίηση στο χώρο των ιδιωτικών ερευνών και διακρίθηκε ως εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας. Πρόκειται για πιστοποίηση  από ανεξάρτητο τρίτο μέρος μέσω ελέγχου των αξιολογήσεων από πελάτες που εξέφρασαν διαδικτυακά την ικανοποίησή τους για τις υπηρεσίες ντετέκτιβ που τους παρείχαν τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών μας καθώς και για την επιτυχή έκβαση αυτών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, αλλά και οι πεπειραμένοι και εγνωσμένο κύρους  στον τομέα της έρευνας συνεργάτες μας ενημερώνονται αδιάλειπτα για τα τεχνολογικά τεκταινόμενα, μέσω σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παρέχουμε με αυτόν τον τρόπο στους πελάτες μας άριστες υπηρεσίες.

“Το ανωτέρω κείμενο  ενδέχεται να είναι ενδεικτικό πρακτικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνταν παλιότερα. Ορισμένες τακτικές και μέθοδοι ενδέχεται πλέον να είναι μη εφαρμόσιμες βάση του νέου νόμου 5005/22 που αφορά τη διαδικασία άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Επικοινωνήστε μαζί μας