Η αξία της Πληροφορίας

maritime - η αξία της πληροφορίας - ντετέκτιβ

Η αξία της Πληροφορίας

Στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην απόκτηση ικανότερων στελεχών και στη κατάρτιση αυτών. Προϋπόθεση αυτής της κίνησης από πλευράς των επιχειρήσεων είναι πως οι περισσότερες γνώσεις είναι πλέον «φανερές», δηλαδή συνιστούν πρακτικές και τεχνογνωσίες που διδάσκονται και που αποκτώνται μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης. Αντίθετα, σε παλαιότερες εποχές οι γνώσεις των επιχειρήσεων ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό «σιωπηρές», αφού επρόκειτο για πατέντες και ευρεσιτεχνίες μη ευρέως γνωστές. Αντίστοιχα, οι πηγές πληροφόρησης για μια επιχείρηση μπορεί να είναι ανοιχτές, δηλαδή δημόσια προσβάσιμες, αλλά και κλειστές.

Η έμφαση των επιχειρήσεων στις φανερές γνώσεις δεν σηματοδοτεί αναγκαστικά τη μείωση της σημασίας των σιωπηρών γνώσεων και των μη προσβάσιμων δημόσια πληροφοριών, αλλά το αντίθετο, αφού καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι λιγότερες πλέον αριθμητικά, ενδεχομένως αυτές να είναι ακόμα καθοριστικότερης σημασίας για το μέλλον μιας επιχείρησης. Έτσι, η ανάπτυξη μιας επιχείρησης οφείλει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των σιωπηρών γνώσεων και των πληροφοριών που λαμβάνονται από κλειστές πηγές.

Στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε δύο στρατηγικές.

Η πρώτη στρατηγική αφορά την προστασία των πληροφοριών τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις βάζουν «στεγανά» στη διάχυση των πληροφοριών μεταξύ των στελεχών της εταιρείας, φροντίζουν να ενημερώνονται για πιθανές κρίσιμες επαφές στελεχών τους με ανταγωνιστές, καθώς και για τη φύση των επαφών τους, θέτουν νομικά εμπόδια στην πρόσληψη των στελεχών τους από άλλες επιχειρήσεις, επιλέγουν προσεκτικά τις σχετικές με τη στρατηγική τους πληροφορίες που μοιράζονται στον ιστότοπό τους κ.α.

Η στρατηγική αυτή έχει επομένως ως στόχο την προστασία της διάχυσης της πληροφορίας.

Η δεύτερη στρατηγική έχει ως στόχο την πρόσβαση σε νέες πληροφορίες. Οι νέες αυτές πληροφορίες ενδεχομένως να αφορούν τις παρελθοντικές δραστηριότητες ενός μελλοντικού προμηθευτή, τη μελέτη των κινήσεων των ανταγωνιστών στην αγορά, τη συλλογή πληροφοριών για έναν μελλοντικό πελάτη κ.α.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί πως η αξιοποίηση των πληροφοριών μπορεί να είναι ταυτόχρονα χρήσιμη, αλλά και καταστροφική.

Πιο συγκεκριμένα, διάφορες εταιρείες φροντίζουν σκόπιμα να διαχέουν παραπλανητικές πληροφορίες στο περιβάλλον του ανταγωνισμού τους, ώστε αυτές να καθίστανται αντικείμενο αξιοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού των ανταγωνιστών τους, επιφέροντας έτσι καταστροφικές συνέπειες σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, κεντρική σημασία έχει όχι μόνο η συλλογή πληροφοριών, αλλά και η επίγνωση για το κατά πόσο αυτές είναι αξιόπιστες.

Συνολικότερα, η αξία της πληροφορίας είναι κάτι που είναι απόλυτα γνωστό μόνο στον τελικό αποδέκτη αυτής, ο οποίος την αξιοποιεί για την αναδιαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης. Έτσι, οι επαγγελματίες ιδιωτικοί ερευνητές έχουν συχνά έναν επικουρικό ρόλο σε επιχειρηματικές κινήσεις, αναλαμβάνοντας τη συλλογή πληροφοριών που να ικανοποιούν τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

“Το ανωτέρω κείμενο  ενδέχεται να είναι ενδεικτικό πρακτικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνταν παλιότερα. Ορισμένες τακτικές και μέθοδοι ενδέχεται πλέον να είναι μη εφαρμόσιμες βάση του νέου νόμου 5005/22 που αφορά τη διαδικασία άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών.”

Η αξία της Πληροφορίας

Ντετέκτιβ Πελεκάσης Νίκος και Συνεργάτες
Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών
Σταδίου 39, Αθήνα, 2103616406
Δραγάτση 8, Πειραιάς, 2104131298